Studio Raus to założona w 2009 roku estońska firma zorientowana na eksport, która działa w kilku krajach europejskich. Studio Raus realizuje projekty autorskie z zakresu dizajnu, wykonuje zarządzanie projektami i sprawuje nadzór autorski. W celu realizacji projektów eksperymentalnych i znalezienia najlepszych rozwiązań technologicznych Studio Raus współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin. Wśród długoterminowych partnerów współpracy są m.in. firmy produkcyjne wykorzystujące nowoczesne technologie, inżynierowie, architekci, a także doświadczeni rzemieślnicy.